Zabawa uczy!

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Media Społecznościowe
a

REGULAMIN

1. CO POWINNO ZNAJDOWAĆ SIĘ W WYPRAWCE ?

 1. Butelkę do karmienia i mleko – jeśli Dziecko karmione jest butelką i pije mleko
 2. Butelkę do picia np. ,,niekapek,, – jeśli Dziecko pije napoje z butelki
 3. Obuwie na zmianę – jeśli Dziecko samo chodzi
 4. Piżamę, jeśli Dziecko leżakuje w piżamie
 5. Odzież na zmianę
 6. Środki higieny osobistej tj. pieluszki, chusteczki wilgotne, kremy
 7. Szczoteczkę i pastę do zębów

2. CO ZAPEWNIA BABY COLLEGE ?

 1. Łóżeczka do spania
 2. Kołderkę z pościelą
 3. Naczyń i sztućców do spożywania posiłków
 4. Śliniaka
 5. Ręcznika
 6. Nocniczka
 7. Pomocy dydaktycznych i edukacyjnych

3. JAKIE SĄ OBOWIĄZKI RODZICA ?

 1. Terminowego uiszczenia opłat.
 2. Ubezpiecza dziecko we własnym zakresie
 3. Oddawania pod opiekę ,,baby college,, zdrowego Dziecka tj. bez infekcji lub innych schorzeń zagrażających zdrowiu innych dzieci.
 4. Współpracy z ,,baby college,, w celu prowadzenia prawidłowej opieki, pielęgnacji i wychowania Dziecka.
 5. Poinformowania ,,baby college,, o planowanej nieobecności Dziecka przynajmniej dzień wcześniej.
 6. Uczestnictwo w miarę możliwości, w zebraniach organizowanych przez ,,baby college,,
 7. Niezwłocznego stawiennictwa w przypadku nagłej potrzeby dotyczącej Dziecka tj. choroby lub jakiejkolwiek innej trudnej do przewidzenia nietypowej sytuacji, o której Rodzice zostaną powiadomieni telefonicznie przez pracownika ,,baby college,,

4. WYMAGANE DOKUMENTY ?

 1. Dostarczenia, z chwilą przyprowadzenia Dziecka po raz pierwszy do ,,baby college,, zaświadczenia lekarskiego, że Dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do placówki oraz zaświadczenie o szczepieniach.
 2. Wypełnienia ‘’Ankiety informacyjnej o Dziecku’’, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 i jej aktualizacji w przypadku zmiany podanych w niej informacji.
 3. Wyrażania zgody na objęcie Dziecka systemem monitoringu kamer zainstalowanych na terenie Żłobka ,,baby,, oraz zgody na wykonywanie czynności pielęgnacyjno-higienicznych Dziecka, stanowiących Załącznik nr.3 i nr.4.

5. NASZE ZOBOWIĄZANIA

 1. Zapewnienie opieki i pielęgnacji Dziecka, zgodnie z załącznikiem nr.1 (Ramowy Plan Dnia)
 2. Prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgodnie z Załącznikiem nr.1 (Ramowy Plan Dnia)
 3. Zapewnienia Dziecku bezpieczeństwa od chwili przekazania Dziecka pracownikowi ,,baby college,, do czasu jego wydania Rodzicom lub imiennie upoważnionej przez Rodziców osobie.
 4. W razie nagłej choroby Dziecka udzielenia mu pierwszej pomocy i zawiadomienia o tym fakcie Rodziców.
 5. Udostępnienia Rodzicom hasła do zainstalowanego na terenie ,, baby college,, systemu monitoringu i zapewnienia sprawnego oraz bezpiecznego (bez dostępu dla osób nieupoważnionych) funkcjonowania tego systemu przez cały okres trwania Umowy
 6. Prawo do odbioru Dziecka z ,,baby college,, przysługuję wyłącznie Rodzicom lub upoważnionym przez Rodziców imiennie osobom, wskazanym w Upoważnieniu stanowiącym Załącznik nr.5
a

Masz jakiekolwiek pytania?